Proizvodi

Drvo i Peleti

Drveni peleti spadaju u obnovljive izvore energije te su ekološki vrlo prihvatljivi. Nastaju sabijanjem usitnjene drvne biomase u rasutom stanju na peletirkama.

Plinski kotlovi

Plinksi kotlovi za pripremu i grijanje tople vode

Solarni sustavi

allSTOR VPS/3 spremnici višefunkcionalni su modularni međuspremnici ogrjevne vode koji se zahvaljujući velikoj akumulaciji vode koriste za: podršku grijanju, solarnu pripremu potrošne tople vode.

Toplinske pumpe

Spremnik tople vode u kombinaciji sa dizalicom topline.

Površinska grijanja

Energetski učinkovit sustav površinskog grijanja i hlađenja

Elektro kotlovi

Električni zidni uređaj za centralno grijanje.